Laboratórny materiál

 • Petriho miska
 • Vzorkovacie nádoby
 • Odpadné nádoby
 • Vákuové skúmavky na odber krvi
 • Testovacie skúmavky
 • Nástavce na mikropipety
 • Očkovacie kľučky

Chirurgické pomôcky

 • Chirurgické kefky
 • Veká na kamery
 • C-arm utierky
 • Fluoroskopické utierky
 • Mikroskopické utierky
 • Scoopy utierky
 • Endoskopické náustky
 • Filtre pre spirometriu
 • Odsávačky hlienov

Gynekológia a mimotelesné oplodnenie

 • Sady na odber folikulov
 • Gynekologické ihly
 • Ihly na amniocentézu
 • Ihly na kordocentézu
 • Karman katétre
 • Vstrekovače pre karman katétre
 • Pošvové kefky
 • Zveráky na pupočné šnúry
 • Perforátory
 • Smear lopatky

Injekčná terapia

 • Dvojdielne striekačky
 • Trojdielne striekačky
 • Podkožné ihly
 • Špeciálne striekačky
 • IV katétre (štandardné, bezpečnostné)
 • Sady na infúziu a transfúziu
 • Scalp veins

Ostatné zdravotnícke potreby

 • Jednorazové rukavice
 • Ostatné materiály pre vyšetrenie
 • Aspiračné katétre
 • Gastroenterologické pomôcky
 • Urologické katétre
 • Punkcia a drenáž
 • IV Flow Controller
 • Emitné misky
 • Ochranné pásy pre pacienta
 • Chrániče na lakte
 • Urinálne zberné vrecká
 • Eko obväzy