Vostok-Prom kompanija je osnovana 2010 godine u Bratislavi (Slovačka) I 2012 godine u Tivtu (Crna Gora). Naša misija je da povezujemo medicinske proizvođače sa krajnim korisnicima koji su ili distributeri ili državne zdravstvene institucije. Vostok-prom je također lokalni i regionalni distributer medicinskih sredstava. Pored toga, Vostok-prom sarađuje s partnerima u drugim biznisama kao što su Nekretnine, Web-dizajn i IT.

REFERENCIJE:

Ministarstvo Zdravlja, Republika Crna Gora Ministarstvo Zdravlja, Republika Makedonija APHP, Pariz, Francuska Univerzitetni Klinički Centar Maribor, Republika Slovenija Farmaceutski savez, Mađarska Sprsko-slovačka trgovinska komora Mobilni operater MTC, Iran

...

Central HQ
Karadžičová St. Nb 8-A
82108 Bratislava - SLOVAKIA
Phone/Fax
Land-line: +421 (0) 2 5939 6000
Fax: +421 (0) 2 5939 6200
Email
main@vostok-prom.sk
Other Locations
Tivat (Montenegro), contact: +382 69 228 403
Subotica (Serbia), contact: +381 62 144 7283