Ponúkame Vám novú metódu pre získavanie invertného (cukrového) sirupu, ktorá sa používa v cukrárenskom, potravinárskom aj farmaceutickom priemysle.

 • Invertný sirup získaný prostredníctvom tejto metódy je zdravotne aj ekologický úplne nezávadný
 • Nekryštalizuje, môže sa skladovať dlhý čas v tekutom stave a taktiež aj prevážať bez problémov a bez ohľadu na klimatické podmienky
 • Je bezfarebný
 • Môže sa plánovať stupeň inverzie v rozmedzí 0-100% na základe potrieb a spotreby kupca a konzumenta. (narozdiel od kyslého, ktorého inverzia nemôže byť regulovaná)
 • V tomto finálnom výrobku nie sú soli ani furforal , ktoré škodia Vášmu zdraviu. (krvný tlak)
 • Má menšiu kalorickú hodnotu (je diétny) a je taktiež vhodný na výrobu detskej stravy
 • Narozdiel od kyslého, nákup a objednávka surovín, skladovanie a recyklácia obalov nepredstavujú žiaden problém
 • Nižšia spotreba elektrickej energie, pretože sa výroba uskutočňuje pri 55 stupňoch
 • Nižšie angažovanie pracovnej sily, nakoľko sa výroba ľahko automatizuje
 • Ekonomický efekt a úspora cukru až 40%;
 • V neposlednom rade je veľmi dôležité spomenúť, že členské krajiny EÚ zakázali používanie kyslého invertného sirupu. Čoskoro by malo dôjsť do absolútneho zákazu, čím je vývoz do krajín EÚ znemožnený. Pretože je cukrárenský priemysel orientovaný na export, je v záujme všetkých aby sa prispôsobili podmienkam trhu
 • Uvedené skutočnosti považujeme za dostatočné, aby si získali Vašu pozornosť a záujem pre spoluprácu v rámci tohto projektu
Táto metóda a takto získaný invertný sirup môže byť náhradou za takmer všetky ostatné druhy cukru v cukrárenskom, potravinárskom aj farmaceutickom priemysle

...